Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
NMR studie metabolicky aktivních peptidů
Název práce v češtině: NMR studie metabolicky aktivních peptidů
Název v anglickém jazyce: NMR studies of metabolicaly active peptides
Klíčová slova: NMR, peptidy
Klíčová slova anglicky: NMR,peptides
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 20.03.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2014
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D.
Předběžná náplň práce
V rámci společného projektu s UOCHB (ing. V. Veverka, PhD) budou studovány nově vyvíjené bioaktivní peptidy, které mohou být dále využity k léčbě nebo bližšímu studiu vybraných metabolických onemocnění, jako např. diabetu. K podrobné charakterizaci peptidů budou využívány metody biomolekulární NMR spektroskopie, biofyziky a výpočetní chemie. Práce na projektu je vynikající příležitostí získat odborné znalosti a praktické zkušenosti v proteinové biochemii a strukturní biologii a také přehled o přístupech k cílenému vývoji terapeutických látek prostřednictvím úzké spolupráce s výzkumnými týmy, které se zabývají biomedicinální a výpočetní chemií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK