Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpůrný materiál pro výuku zaměřenou na NMR spektroskopii na středních školách
Název práce v češtině: Podpůrný materiál pro výuku zaměřenou na NMR spektroskopii na středních školách
Název v anglickém jazyce: Support material for teaching NMR spectroscopy at secondary schools
Klíčová slova: NMR spektroskopie, chemické vzdělávání, výukový text, testy, databáze spekter naměřených látek
Klíčová slova anglicky: NMR spectroscopy, chemical education, educational text, tests, database of measured spectra
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2011
Datum zadání: 20.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: prof. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Významnou instrumentální metodou hojně používanou ve vědě, průmyslu a např. i lékařství je NMR spektroskopie. Např. určení struktury organických sloučenin se bez NMR spektroskopie již neobejde, využít ji lze i ke kvantitativní analýze a lékaři by bez magnetické rezonance byli taktéž ztraceni. Je tedy žádoucí, aby základy NMR spektroskopie byly implementovány i do výuky na SŠ, nemluvě o výuce v nižších ročnících VŠ. Cílem práce je tedy podíl na designu, koncepci a zpracování těchto materiálů v rámci podpůrného webu www.studiumchemie.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK