Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Translační difuze polymerů studovaná pomocí NMR spektroskopie
Název práce v češtině: Translační difuze polymerů studovaná pomocí NMR spektroskopie
Název v anglickém jazyce: Translational diffusion of polymers studied by NMR spectroscopy
Klíčová slova: polymery, translační difuze, nukleární magnetická rezonance (NMR)
Klíčová slova anglicky: polymers, translational diffusion, nuclear magnetic resonance (NMR)
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř NMR spektroskopie (31-204)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Techniky NMR spektroskopie
Předběžná náplň práce
Rozbor metody měření translační difuze pomocí NMR a její využití pro studium polymerů. Studovány budou možnosti využít DOSY experiment pro stanovení velikosti polymeru či distribuce velikostí, difuzní vlastnosti blokových kopolymerů a agregace těchto makromolelul. Zaměříme se také na vliv relaxací v DOSY experimentu a jejich vliv na výsledný difuzní koeficient (zvýraznění vlivu krátkých řetězců). NMR experimenty budou dle potřeby doplněny dalšími technikami (např. rozptyl světla aj.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK