Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
6S RNA jako nástroj ke zvýšení produkce klinicky významných antibiotik u relevantních kmenů
Název práce v češtině: 6S RNA jako nástroj ke zvýšení produkce klinicky významných antibiotik u relevantních kmenů
Název v anglickém jazyce: 6S RNA as a tool for increased production of clinically relevant antibiotics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2018
Datum zadání: 01.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2023
Oponenti: RNDr. Aleš Ulrych, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
6S RNA je transkript regulující přechod do stacionární fáze vývoje u bakterií. U bakterií rodu Streptomyces se tato vývojová fáze vyznačuje mimo jiné produkcí klinicky významných antibiotik. Dle našich předběžných zjištění navýšená exprese 6S RNA u modelového kmene S. coelicolor zvyšuje produkci látek aktinorhodinu a undecylprodigiosinu.
Cílem práce je zjistit, zda tato zákonitost platí též u jiných druhů streptomycet, které produkují klinicky významná antibiotika.
Za tímto účelem budou připraveny kmeny vybraných druhů streptomycet nadprodukující 6S RNA, změřen expresní profil tohoto transkriptu v daném kmeni a analyzován jeho fenotypový projev, především s ohledem na produkci antibiotik.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
6S RNA is a transcript regulating transition into the stationary phase of growth in bacteria. In Streptomyces, this developmental phase is characterized by the production of antibiotics. According to our preliminary findings, increased expression of 6S RNA in S. coelicolor enhances production of actinorhodine and undecylprodigiosin. The aim of this work is to find out whether this rule applies to other streptomycetes that produce clinically important antibiotics. For this purpose, 6S RNA will be overexpressed in selected strains of streptomycetes, its expression profile will be determined, and its phenotypic effect analyzed, especially with regard to the production of antibiotics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK