AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (1.LF)
   Přihlásit přes CAS
Statistické hodnocení ústavů (2022/2023, Oba semestry)
id Otázka
506 Hodnocení učitele (1 - nejlepší, 4 - nejhorší):
610 Hodnocení teoretické výuky předmětu (1 - nejlepší, 4 - nejhorší)
611 Hodnocení praktické výuky předmětu (1 - nejlepší, 4 - nejhorší)
Ústav506610611 počet odpovědí
Anatomický ústav 1. LF UK1,5 (628)1,6 (386)1,47 (387) 1401
Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN1,19 (32)1,63 (24)1,67 (24) 80
BIOCEV, 1. LF UK1* (1)1* (1)  2
Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK1,5 (4)   4
Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK2* (2)2,5* (2)1,5 (2) 6
Centrum výpočetní techniky1* (1)   1
Děkanát1,33 (3)   3
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN1,35 (150)1,49 (59)1,85 (59) 268
externí pracoviště1* (1)   1
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN1,76 (188)1,91 (115)2,18* (106) 409
Fyziologický ústav 1. LF UK1,42 (456)1,46 (181)1,56 (179) 816
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN1,19 (16)2,33* (12)2,33* (12) 40
Gynekologická-porodnická klinika 1. LF UK a FNB2* (2)1,33 (6)1,17* (6) 14
Chirurgická klinika 1. LF UK a FNB1* (36)1,76 (42)1,71 (42) 120
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN2,14* (29)2,69* (36)2,72* (36) 101
I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN1,77 (109)2,16* (68)1,91 (68) 245
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN1,39 (70)1,57 (30)1,47 (30) 130
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN1,43 (37)1,7 (30)1,79 (29) 96
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol1,6 (72)1,36 (28)1,25 (28) 128
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN1,68 (25)2 (40)2,15* (40) 105
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN1,17 (64)1,65 (31)1,45 (31) 126
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol1,29 (41)1,54 (24)1,33 (24) 89
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN1,2 (174)1,48 (94)1,48 (90) 358
Institut klinické a experimentální medicíny1* (2)   2
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN1,36 (42)1,29 (14)1,31 (13) 69
IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN1,71 (110)1,79 (43)1,68 (41) 194
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN1,51 (152)1,56 (131)1,6 (121) 404
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN1,07* (14)1,21* (14)1* (14) 42
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN1,37 (49)1,24 (21)1,24 (21) 91
Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN1,67 (58)1,37 (27)1,5 (26) 111
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB1,37 (90)1,55 (40)1,54 (39) 169
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN1,15 (114)1,28 (69)1,48 (66) 249
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN1,54 (52)1,67 (30)1,86 (29) 111
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN1* (11)1,29 (14)1,43 (14) 39
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol1,17 (69)1,21* (34)1,15* (34) 137
Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze1,52 (48)1,57 (42)1,72 (43) 133
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN1,76 (132)1,89 (71)1,88 (68) 271
Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FNB1,65 (20)2,11* (27)2,11* (27) 74
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN1,16 (73)1,31 (32)1,55 (31) 136
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN1,33 (70)1,46 (56)1,43 (56) 182
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol 2,17* (6)2,33* (6) 12
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN1,14 (51)1,32 (34)1,68 (34) 119
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN1,16 (148)1,23* (40)1,2* (40) 228
nezařazení_neaktivní1,39 (23)   23
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN1* (36)1,13* (16)1,19* (16) 68
Oční klinika 1. LF UK a VFN1,2 (90)1,13* (30)1,14* (29) 149
Onkologická klinika 1. LF UK a FTN1* (10)1,91 (11)2,09* (11) 32
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN1,34 (32)2,68* (22)2,64* (22) 76
Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN 1,6 (10)2,7* (10) 20
Ortopedická klinika 1. LF UK a FNB1,94* (96)2,19* (27)2,26* (27) 150
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN1,35 (20)1,63 (24)1,72 (25) 69
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN1,42 (38)1,98 (44)1,95 (43) 125
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN1,4 (86)1,9 (48)1,71 (48) 182
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a FNB 1* (1)1* (1) 2
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN1* (64)1,11* (54)1,17* (54) 172
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav1* (42)1,13* (23)1* (23) 88
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN1,73 (257)1,99 (139)1,8 (137) 533
Urologická klinika 1. LF UK a VFN1,22 (77)1,2* (40)1,08* (40) 157
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK1,41 (223)1,79 (164)1,68 (164) 551
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK1,44 (241)1,65 (46)1,84 (44) 331
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN1,36 (374)1,83 (198)1,8 (198) 770
Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN v Praze 2 (2)2,5* (2) 4
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK1,47 (250)1,57 (231)1,61 (226) 707
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK1,53 (217)1,86 (108)1,71 (109) 434
Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK1,65 (231)2,08* (179)2,16* (174) 584
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN2,11* (123)2,32* (44)2,5* (40) 207
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN1,27 (344)1,76 (213)1,56 (203) 760
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT1* (10)1,83 (6)1,67 (6) 22
Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze 2,09* (11)2,33* (9) 20
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN1,45 (316)1,56 (185)1,6 (176) 677
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN1,31 (61)1,18* (34)1,32 (34) 129
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK1,4 (197)1,68 (71)1,98 (66) 334
Ústav patologie 1. LF UK a VFN1,46 (316)1,4 (116)1,43 (111) 543
Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FNB1* (3)3,06* (16)3,06* (16) 35
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN1,2 (70)1,23* (48)1,2* (45) 163
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK1,1 (252)1,25 (145)1,19* (151) 548
Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN1,21 (57)1,14* (58)1,21* (56) 171
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK1,47 (211)1,69 (163)1,74 (163) 537
Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN1,47 (17)1,8 (10)1,3 (10) 37
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK1,48 (66)1,49 (41)1,69 (35) 142
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK1,27 (55)1,65 (49)1,49 (49) 153
legenda
  • počet odpovědí = součet odpovědí odevzdaných při hodnocení všech předmětů vyučovaných na daném pracovišti
  • * = průměr je o 25 % lepší než je fakultní průměr
  • * = průměr je o 25 % horší než je fakultní průměr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK