AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. David Greger, Ph.D. [41-UVRV], Kvantitativní metodologie II [OBPS13112, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.02.2013, 2. Ročník, Psychologie, bakalářské
předmět byl na splnění hodně náročný, nicméně mě donutil se více dotknout tématiky, která v podstatě doposud šla dost mimo mne.. a částečně jí pochopit, představit si(rozplánování výzkumného projektu)inspirovalo mě to jít cestou, kterou jsem nikdy jít nezamýšlela, výzkumnou
PhDr. David Greger, Ph.D. [41-UVRV], Kvantitativní metodologie II X [OBPS13512, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.01.2015, 2. Ročník, Psychologie, bakalářské
Ač je pro nás, pro studenty psychologie, metodologie a statistika dost často španělskou vesnicí, oba páni doktoři dokázali vše vyložit tak, že si z toho každý z nás určitě něco odnesl. Výklad byl jasný, srozumitelný a dost pochopitelný. Myslím si, že ze strany vyučujících byla výuka provedena velice kvalitně.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. [41-UVRV], Kvantitativní metodologie II [OBPS13112, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.02.2013, 2. Ročník, Psychologie, bakalářské
předmět byl na splnění hodně náročný, nicméně mě donutil se více dotknout tématiky, která v podstatě doposud šla dost mimo mne.. a částečně jí pochopit, představit si(rozplánování výzkumného projektu)inspirovalo mě to jít cestou, kterou jsem nikdy jít nezamýšlela, výzkumnou
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. [41-UVRV], Kvantitativní metodologie II X [OBPS13512, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.01.2015, 2. Ročník, Psychologie, bakalářské
Ač je pro nás, pro studenty psychologie, metodologie a statistika dost často španělskou vesnicí, oba páni doktoři dokázali vše vyložit tak, že si z toho každý z nás určitě něco odnesl. Výklad byl jasný, srozumitelný a dost pochopitelný. Myslím si, že ze strany vyučujících byla výuka provedena velice kvalitně.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.01.2015, 2. Ročník, Psychologie, bakalářské
Předmět nenavazuje na ten předchozí, i když je to dvojka.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK