AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
 • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Didaktika ZŠ I [ON2312001, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Nejvíc oceňuji práci s RVP, učebnicemi a možnost vytvořit aktivity na zadaná témata.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Didaktika ZŠ II [ON2312008, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.09.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Tradičně velice dobré.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Oborová praxe II [ON2312016, praxe]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2013, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Podle mého názoru by mělo být praxi věnováno mnohem více času a prostoru než je celková doba 1 měsíc pro ZŠ a SŠ. Myslím si, že mnohem větší přínos by byl tzv. předzkušební rok v praxi, kdy by studenti byli jeden půlrok aktivně využívání jako pedagogičtí asistenti na ZŠ, druhý půlrok na SŠ. Praxe v době 14 dnů je nedostatečná.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Didaktika vlastivědy I [O01112023, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.01.2015, 3. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Velmi zajímavý a přínosný pohled na vyučování vlastivědy. Paní doktorka má opravdu hodně, co by mohla předat, tak mi přijde skoro škoda, že máme přednášku jen jednou za 14 dní.
Veronika Matějová, 10.01.2017, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Vážená paní doktorko,

vážím si Vašeho přístupu k výuce. Velice si cením toho, že je Vaše výuka velmi interaktivní a že zapojujete mnoho manipulativních činností a činností vyplývajících z našich konkrétních zkušeností nebo znalostních zkušeností.

Myslím si však, že by bylo dobré realizovat písemné zkoušky v max. počtu 15 studentů na 50-místnou učebnu, aby bylo možné lépe kontrolovat validitu znalostí. Testy by bylo dobré každoročně proměňovat.

Obsah testů, které zadáváte, považuji za jeden z nejpodnětnějších.

Velice Vám děkuji za skutečně podnětnou výuku i úkoly, které jste nám v průběhu semestru zadala.

S pozdravem a přáním hezkého dne


Veronika Matějová, 4. ročník UCIT 1. st. ZŠ
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Didaktika vlastivědy I [O01112023, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2013, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
V seminářích se mi velice líbily ptaktické úkoly, které se dají využít s dětmi. Dobré bylo aktiovní zapojení studentů.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2014, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Pěkné tipy do výuky. zajímavé aktivity.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.01.2015, 3. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Velmi zajímavě a přínosně vedené semináře skrze činnost studentů. Líbí se mi, že si můžeme v nějaké formě zkusit aktivity, které můžeme v budoucnu použít při práci s našimi žáky. Z předmětu jsem naprosto nadšená.
Veronika Matějová, 10.01.2017, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
V podstatě vše jsem napsala v hodnocení semináře. Přednášky jsem navštěvovala loni, ne letos. Věřím však, že byly stejně podnětné. :)
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Didaktika vlastivědy II [O01112024, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.06.2013, 3. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Hodiny paní inženýrky Dvořákové pro mě byly vždy velkým přínosem, bavily mě a dozvěděla jsem se spousty zajímavých věcí.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2013, 5. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Vyučující se se ctí vypořádala s obrovským množstvím učiva (jak faktického - tedy toho, co bychom v budoucnu měli učit děti, tak didaktického), které je třeba v rámci tohoto předmětu probrat. (Osobně si myslím, že předmět je mnohem důležitější než řada jiných, které musíme v rámci našeho studia splnit, a že by mohl být vyučovaný více semestrů, nebo mít alespoň více hodin.)

Předmět je velmi rozumně pojat! Nenutí studenty absolvovat přednášky či cvičení, kde by se opakovalo to, co už většina studentů zná. Je jasně dáno, co mají studenti nastudovat, pokud danou látku ještě neovládají (jde o učivo dějepisu základní a popř. střední školy), a v rámci dvou testů probíhá ověření, zda studenti látku ovládají. Uspoří to čas a umožní probrat témata "didakticko-vlastivědná". A neodradí to ty studenty, kteří už látku (dějepis ZŠ) zvládají.
To, že se dostane na "didakticko-vlastivědná" témata, je podle mne důležité především proto, že asi málokterý student měl možnost zažít dobrou výuku vlastivědy (a následně dějepisu, občanské výchovy, politologie a základů společenských věd). Tedy takovou, která by se vyvarovala kupříkladu učení se životopisů, či pořadí panovníků zpaměti, namísto porozumění důvodům událostí a poznání reálií doby apod. Prve zmíněný způsob ("životopisy a panovníci") je nejen nezajímavý, ale také nevhodný. Obzvláště pak pro děti mladšího školního věku, kterým ještě třeba samotný letopočet nic neříká.

V rámci předmětu jsme měli možnost si vyzkoušet, ověřit a zažít metody, o kterých vyučující vykládala. Získali jsme představu, jakým způsobem je možno dojít cílů ve výuce vlastivědy, které nám byly předkládány. (I pro získání více takových zkušeností, si myslím, že by bylo dobré, kdyby měl předmět větší hodinovou dotaci v rámci našeho studia!)

Vážím si otevřenosti, s jakou k nám vyučující přistupovala.

Semináře i přednášky byly dobře připraveny. Vyučující používá metody, jimiž aktivizuje studenty.

Úkoly, které jsme dostávali, byly smysluplné a dostalo se nám zpětné vazby. Velice přínosná pro mne byla zápočtová práce. Byla to příležitost vyzkoušet si samostatně metody předkládané po celý semestr. Tato práce je hlavním důvodem uvědomit si, že na rozdíl od jiných předmětů didaktika vlastivědy není spojena s praxí. Rozhodně bych nic z toho, co předmět v letošní podobě obsahoval, neubírala. Zároveň by bylo velice přínosné, kdyby si studenti mohli ověřit své zápočtové práce - mohli je realizovat. Mně se to povedlo v rámci kroužku, který vedu. A umožnilo mi to uvědomit si nedostatky i přednosti navržené práce.

Předmět didaktika vlastivědy byl pro mě velmi přínosný a pomohl mi najít si cestičku k dějepisu, který jsem měla velmi nerada.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.06.2015, 3. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Skvělý předmět, klidně bych si ho ještě zopakovala, mám pocit, že to bylo tolik informací, že jsem neměla šanci je všechny zpracovat. Paní doktorka je velmi vstřícná a milá vyučující. Je z ní cítit angažovanost v problematice a velký přehled. Dokáži si klidně představit přednášku každý týden.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Didaktika vlastivědy II [O01112024, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2013, 5. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Vyučující se se ctí vypořádala s obrovským množstvím učiva (jak faktického - tedy toho, co bychom v budoucnu měli učit děti, tak didaktického), které je třeba v rámci tohoto předmětu probrat. (Osobně si myslím, že předmět je mnohem důležitější než řada jiných, které musíme v rámci našeho studia splnit, a že by mohl být vyučovaný více semestrů, nebo mít alespoň více hodin.)

Předmět je velmi rozumně pojat! Nenutí studenty absolvovat přednášky či cvičení, kde by se opakovalo to, co už většina studentů zná. Je jasně dáno, co mají studenti nastudovat, pokud danou látku ještě neovládají (jde o učivo dějepisu základní a popř. střední školy), a v rámci dvou testů probíhá ověření, zda studenti látku ovládají. Uspoří to čas a umožní probrat témata "didakticko-vlastivědná". A neodradí to ty studenty, kteří už látku (dějepis ZŠ) zvládají.
To, že se dostane na "didakticko-vlastivědná" témata, je podle mne důležité především proto, že asi málokterý student měl možnost zažít dobrou výuku vlastivědy (a následně dějepisu, občanské výchovy, politologie a základů společenských věd). Tedy takovou, která by se vyvarovala kupříkladu učení se životopisů, či pořadí panovníků zpaměti, namísto porozumění důvodům událostí a poznání reálií doby apod. Prve zmíněný způsob ("životopisy a panovníci") je nejen nezajímavý, ale také nevhodný. Obzvláště pak pro děti mladšího školního věku, kterým ještě třeba samotný letopočet nic neříká.

V rámci předmětu jsme měli možnost si vyzkoušet, ověřit a zažít metody, o kterých vyučující vykládala. Získali jsme představu, jakým způsobem je možno dojít cílů ve výuce vlastivědy, které nám byly předkládány. (I pro získání více takových zkušeností, si myslím, že by bylo dobré, kdyby měl předmět větší hodinovou dotaci v rámci našeho studia!)

Vážím si otevřenosti, s jakou k nám vyučující přistupovala.

Semináře i přednášky byly dobře připraveny. Vyučující používá metody, jimiž aktivizuje studenty.

Úkoly, které jsme dostávali, byly smysluplné a dostalo se nám zpětné vazby. Velice přínosná pro mne byla zápočtová práce. Byla to příležitost vyzkoušet si samostatně metody předkládané po celý semestr. Tato práce je hlavním důvodem uvědomit si, že na rozdíl od jiných předmětů didaktika vlastivědy není spojena s praxí. Rozhodně bych nic z toho, co předmět v letošní podobě obsahoval, neubírala. Zároveň by bylo velice přínosné, kdyby si studenti mohli ověřit své zápočtové práce - mohli je realizovat. Mně se to povedlo v rámci kroužku, který vedu. A umožnilo mi to uvědomit si nedostatky i přednosti navržené práce.

Předmět didaktika vlastivědy byl pro mě velmi přínosný a pomohl mi najít si cestičku k dějepisu, který jsem měla velmi nerada.
 • Děkuju Vám za povzbuzení, udělala jste mi radost!
  M.Dvořáková
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.06.2014, 3. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
  Zajímavý a přínosný předmět. Oceňuji nadšení, se kterým vyučující prezentuje probíraná témata. Témata probíraná na seminářích i přednáškách jsou atraktivní,oceňuji i zajímavé aktivity v seminářích.Trochu mi však nebyl jasný předěl mezi odbornými znalostmi předmětu, které si máme odnést, a jeho didaktizací,myslím, že hlavně z tohoto důvodu mi přišlo pojetí předmětu chvílemi lehce chaotické.
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.06.2015, 3. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
  Někdy se stalo, že jsme na přednáškách a seminářích dělali na přeskáčku různá témata a pak jsem v tom měla trochu zmatek. Určitě bych ocenila čistě teoretickou přednášku každý týden a pak čistě praktický, didaktický seminář. Moc se mi líbily některé aktivity, jako středověké tržiště nebo práce s vrstevnicemi.
   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK