AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
 • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Milena Tichá, CSc. [41-KOVF], Ekonomie II [OB2312006, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.06.2016, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
S ekonomií u paní doktorky Tiché není žádný problém.
PhDr. Milena Tichá, CSc. [41-KOVF], Úvod do studia společenských věd I [OB2312101, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.01.2017, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Zpracování bakalářské práce je nedílnou součástí úspěšně zakončeného bakalářského studia, přesto mu je během něj věnováno jen velmi málo prostoru při výuce samotné, proto bych orientaci seminářů na budoucí zpracování BP hodnotil velmi kladně.
 • Děkuji. M.T.

  PhDr. Milena Tichá, CSc. [41-KOVF], Ekonomie II B [OKB2312007, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.06.2013, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
  Náročné, ale potřebné.
  PhDr. Milena Tichá, CSc. [41-KOVF], Světová ekonomika B [OKB2312032, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.08.2013, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
  Paní docentka má velice srozumitelný výklad. Poprvé jsem díky ní pronikla do neznámých končin ekonomie a ekonomiky. Její výklad byl poutavý a sympatický.Pro učitele OV a ZSV - přínosný. Trochu jsem se bála zkoušky. Není ,,zadarmo".Velmi často si vzpomenu na ,,mažer":))))!!!!
 • Děkuji za kladné hodnocení!
  PhDr. Milena Tichá, CSc. [41-KOVF], Výběrový kurz B - ekonomie [ON2312004, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.01.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
  Lidský přístup, příklady ze života. Praktická žena, praktický přístup.
  PhDr. Milena Tichá, CSc. [41-KOVF], Výběrový kurz B - ekonomie [ON2312004, seminář]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2017, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
  Předmětu není co vytknout, stejně jako všechny předměty paní doktorky Tiché poskytuje aktuální informace a klade důraz na souvislosti a provázanost jednotlivých sfér hospodářství státu. Informace jsou vždy podávány srozumitelně a v žádném případě se nejedná o suché recitování učebnic či jiných odborných zdrojů. Přístup paní doktorky k žákům a předmětu celkově je zkrátka nezaměnitelný a navštěvovat její semináře a přednášky je tak skutečně radost, neboť je člověk neopouští nejen o něco chytřejší, ale i s úsměvem na tváři.
 • Děkuji za velmi kladné hodnocení!
  PhDr. Milena Tichá, CSc. [41-KOVF], Úvod do ekonomie [O01112008, přednáška]
  Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.08.2013, 1. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
  V daných podmínkách byl předmět velmi dobře pojatý, líbilo se mi, že jsme dostali možnost se sami realizovat v průběhu seminářů. Dle mého názoru je velmi těžké přinést užitek tak velké škále studentů - od těch, kteří jsou ekonomií neposkvrnění až po ty, co mají ekonomickou střední školu či maturitu z ekonomie na gymnáziu.
 • Děkuji za kladné hodnocení. Velmi vysoce jsem hodnotila úroveň prezentací jednotlivých studentů a pracovní atmosféru na seminářích.
  Veronika Matějová, 06.06.2014, 1. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
  Vážená paní doktorko,

  jsem velice ráda, že jsem absolvovala tenhle předmět. Svůj výstup na téma reklama jsem si velice užila.
  Myslím si však, že tímto způsobem by měli být prezentovány všechny referáty.
  Většina z nich totiž byla pouhým nevědoucím přečtením a přetlumočením informací stažených z internetu.

  Vím, že máme mnoho povinností a je snadné neodolat našemu sténání kvůli tomu, "jak strašně moc toho máme". I tak bych byla neoblomná a požadovala bych lepší výstupy. Je to výhodné pro náš profesní rozvoj - i když si to někteří z nás nepřipouštějí.

  "Z pozitivnějšího soudku" bych ráda řekla, že oceňuji způsob, jakým jste přednášela vy, jak jste se nás snažila zapojit do diskuze (i když to skutečně nebylo vůbec snadné) a jak jste doplňovala neúplné části referátů.

  Také si velice vážím toho, že umíte pochválit. Ne každý to umí a ve výuce je to dle mého názoru velice důležitý prvek.

  Dále si myslím, že by bylo příjemné, kdyby bylo možné pozměnit koncepci tohoto předmětu. Sice je fajn, že se dozvíme o ekonomii něco mi osobně. Ale naším hlavním cílem je umět to předat dál. Ocenila bych tedy, kdyby předmět byl koncipován tak, abychom své poznatky byly následně schopní předat dětem. Alespoň referáty by se mohly nést na této úrovni. V dnešní době je finanční gramotnost velice důležitá a málo který učitel ji umí svým žákům předat.

  Přeji příjemný den.
   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK