AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. [32-KDF], Molekulová fyzika [NFUF104, přednáška]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 28.05.2023, 1. ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, bakalářské
Skvělý přednes prováděný člověkem s neskutečným zápalem pro fyziku.
Připomínka k předmětu, Molekulová fyzika [NFUF104, přednáška]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 28.05.2023, 1. ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, bakalářské
Můj nejoblíbenější předmět, nemám výtky.
Připomínka k předmětu, Fyzika I prakticky [NFUF801, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, bakalářské
Na první hodině jsme byli upozorněni, ať si občas vybojujeme, abychom experimenty dělali i my sami a ne jen vyučující (kteří se do nich horlivě a s nadšením pustí). V posledních hodinách bylo daleko více pokusů, do kterých jsme se zapojovali a předmět, tak nabyl jiného rázu. Možná bych některé z těch pokusů, do kterých jsme se zapojovali více, či jsme o nich mohli vést více diskuze (sekání okurky, trubička co se valila tam a zpět,...) přesunul na začátek semestru, aby trochu opadla nejistota z toho, do čeho se může člověk zapojit. Takové zkušení si, oproti pevnému zadání jako měření periody kyvadla.
Každý experiment byl svým vlastním způsobem zajímavý, vyučující byli milí a výlet na Nuselský most byl také super.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK