AnketaAnketa(verze: 716)
V letním semestru akademického roku 2023/2024 probíhá sběr dat 27.05.2024 - 15.09.2024. (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Monika Balázsová, Ph.D. [32-KNM], Základy numerické matematiky [NMNM201, cvičení]
Kamil Belán, 18.02.2024, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Výborná cvičící, skvěle připravená, problémy dobře motivuje. Zve k tabuli, ale je nápomocná a počítání působí odlehčeně. Doporučuji.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Cvičící je hodná, ráda vyhoví. Cvičení nijak nevybízela k aktivitě a několikrát se stávalo, že jsem byl jediný, kdo chodil k tabuli.
Oprava domácích úkolů trvala vždy dlouho, ale s porovnáním s jinými cvičícími ještě v rámci přijatelných mezích.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 04.01.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Vyučující neopravuje úkoly včas, občas na výsledky čekáme i měsíc.
Mgr. Jan Blechta, Ph.D. [32-MUUK], Základy numerické matematiky [NMNM201, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 09.02.2024, 2. ročník, Matematické modelování, bakalářské
Co na vyučujícím nejvíce oceňujete? "Dokáže vysvětlit probíranou látku jiným pohledem a tím docílit jejího lepšího pochopení."
V čem by se naopak mohl zlepšit? "Doba opravování domácích úkolů."
doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. [32-KNM], Základy numerické matematiky [NMNM201, přednáška]
Kamil Belán, 18.02.2024, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
doc. Hnětynková působí přátelsky, tématu rozumí a přednáší poutavě. Na dotazy odpovídá s pochopením a ráda vše vysvětlí. Vyžaduje jistou spolupraci s posluchači a působí lehce rozmrzele, když se ji jí nedostane. Ocenil bych větší ukázku ukázek konkrétních jevů a algoritmů, jako tomu bylo u doc. Kučery
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 17.02.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Přednaška byla trochu zmatená, ale vše důležité bylo vysvětleno. Ocenil bych více materiálů k výuce.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Zajímavý výklad. Moc cením "poznámky pod čarou" a příklady toho, kde "potkat látku ve volné přírodě". Díky za zajímavé hodiny
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Přednášející byla velice zapálená pro věc a vysvětlovala celkem srozumitelně, její zápis na tabuli byl ale často chaotický, tedy i pochopení přednášky občas trošku vázlo.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Lineárně algebraická část mne nebavila, nevím jestli je to obsahem nebo vyučujícím nevím.
Výklad byl zmatený, zápis na tabuli nepřehledný. Paní docentka nerada maže tabuli, pak se ale stává, že se snaží využít každé místo co nejvíc a zápis se stává nečitelným.
Paní Hnětynková je přátelská a často vtipkuje a přednášky jsou spíše odlehčené
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.02.2024, 2. ročník, Matematické modelování, bakalářské
Paní docentka dovede být velmi vtipná, obzvlášť pokud si stěžuje na ranní vstávání nebo nutnost mazat tabuli, nebo také při některých odpovědích na dotazy. Její styl výkladu je pro mne osobně ale až příliš chaotický a preferuju přehlednější a uspořádanější rám. To vše by se ale spravilo pokud by existovala literatura/skripta/(něco podobného), která by přesně odpovídala přednášce.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2024, 2. ročník, Matematické modelování, bakalářské
P. Hnětynková je velice charizmatická, takže přednášky byly vždycky zábava. Bohužel jsme se často ztráceli ve větším konextu toho co se dělo. Celou přednášku jsem "pro stromy neviděl les". Jednotlivé kapitoly do sebe vtékely a člověk nevěděl o čem je řeč a proč co děláme - chyběla struktura. Nicméně konkrétní tvrzení a důkazy byly vysvětleny fajn.

Byly by fajn elektronické poznámky nebo aspoň osnova.
doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. [32-KNM], Základy numerické matematiky [NMNM201, přednáška]
Kamil Belán, 18.02.2024, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
doc. Kučera je přátelský přednášející, tématu rozumí, dokáže jej propojovat a přednáší energeticky a poutavě. Problémy dobře motivuje, porovnává. Odpovídá na dotazy a sám dává otázky do publika. Oceňuji ukázku algoritmů real time na přednášce.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 17.02.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Výborný styl přednášek, jasné, rozumné vysvětlení s kapkou zajímavých/vtipných faktů
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Přednášející byl příjemný a vstřícný, a to i při hodinách, i u zkoušky. Moc cením názorné příklady a tempo výkladu. Zpracované materiály ke přednášce byly dobrým studijním materiálem. A historky o slavných matematicích byly super :)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Přednášející vykládal vše pomalu a srozumitelně tak, abychom to pochopili, zároveň ukazoval poutavé motivace a aplikace na projektoru a povídal matematické historky při mazání tabule. Tím přednášku skvěle ozvláštňoval a spline jakožto pomůcku pro dělání lodí si nadšeně pamatuji doteď.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Pan Kučera látku vysvětluje dobře. Výklad je zajímavý. Často si samotné metody implementuje sám a na příkladech ukazuje jejich efektivnost a nevýhody
Výborné jsou jeho zajímavosti ze životů různých matematiků. Hodiny jsou přátelské.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.02.2024, 2. ročník, Matematické modelování, bakalářské
Oceňuji vtipné historky o slavných matematicích
RNDr. Jan Papež, Ph.D. [32-KNM], Základy numerické matematiky [NMNM201, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Cvičící byl velmi ochotný zodpovídat individuální dotazy na cviku. Byl energický a ukazoval nám v rozumné míře správná řešení a ilustrace na projektoru a na tabuli. Na začátku jsem si připadala trošku hloupě a bála jsem se zeptat, ale pak jsem pochopila, že cvičící je vstřícný a rád odpoví.
Připomínka k předmětu, Základy numerické matematiky [NMNM201, cvičení]
Kamil Belán, 18.02.2024, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Dobře koncipované cvičení, líbí se mi kombinace teoretické práce a programování. Zároveň oceňuji přístup k řešením ze cvičení i způsob získávání zápočtu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Cvičení byla spíše povrchní a byla sotva opakováním toho, co se dělalo na přednášce a samotnou látku nijak neprohlubovalo.
Práce s MatLabem zvláštní, vždy jsme dostali samotné kódy již připravené nebo jen bylo třeba je nějak doplnit, takže jsem se pořádně s Matlabem nenaučil.
Domácí úkoly byly jednoduché, vždy to byla přímá aplikace něčeho z přednášky, takže to nevyžadovalo hlubší zamyšlení a domácí úkol nic nového nenaučil.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2024, 2. ročník, Matematické modelování, bakalářské
Ngl trochu ztráta času. Nechte nás už prosím používat python.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 09.02.2024, 2. ročník, Matematické modelování, bakalářské
Co bylo smyslem a cílem tohoto cvičení? Hlouběji procvičit numerickou matematiku, nebo naučit se pracovat s Matlabem? Dělalo se obojí, ale zároveň ani jedno se nezvládlo udělat pořádně, protože prostě to se dohromady neskloubí.
Připomínka k předmětu, Základy numerické matematiky [NMNM201, přednáška]
Kamil Belán, 18.02.2024, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Dobře koncipovaný předmět, podaný na velmi dobré úrovni. Oceňuji i motivační poslední a první přednášku, výborně přehledný web a skvěle dostupné poznámky a literaturu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Přehledný, zajímavý a příjemně praktický předmět. Cením jeho strukturu a doporučuji chodit na přednášky :)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Numerická matematika je zajímavý předmět. Po roce vět a důkazů se najednou učíte principy, odvození a algoritmy. Předmět jsou vlastně 2 předměty v jednom a každou polovinu učí jiný vyučující. I přes to dává syllabus smysl a témata jsou dobře uspořádaná.
Velkou nevýhodou je nedostatek učebních materiálů, a to učebnice, která se musí koupit, a zápisky z doby covidové, které jsou suboptimální.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.02.2024, 2. ročník, Matematické modelování, bakalářské
{část lineární algebry} Chyběl mi nějaký učební materiál, který by odpovídal přednášené látce a kterého by se mohl student držet, pokud na hodině (třeba z důvodu nemoci) chybí. Takhle je odkázán na pomoc spolužáků. A ne, fakt to není učebnice Analýza maticových výpočtů. Tu nám sice paní docentka důrazně doporučila, ale pak se podle ní moc nejelo, takže lituji těch, kdo za ní utratili 420,-Kč.
{zkouška} Na hodině jsme sice byli ujištěni, že bude na zkoušku opravdu hodně času, ale pak 60% lidí mluví o tom, že to nestíhali. Nespoléhal bych se tedy na to, že to vše vymyslím za pochodu, ono to chce tušit postup už při pohledu na otázku.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2024, 2. ročník, Matematické modelování, bakalářské
Lingebra - Doporučovaná kniha byla useless pro tento kurz - když jsem se např. snažil pochopit co je Krylův prostor, učebnice mě protáhla třemi kapitolami, kde bylo vysvětlováno učivo z pokročilejších kurzů.

Analýza - skipta by byly super
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 04.01.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Chybí jednotná skripta předmětu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK