AnketaAnketa(verze: 716)
V letním semestru akademického roku 2023/2024 probíhá sběr dat 27.05.2024 - 15.09.2024. (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. [32-KNM], Základy numerické lineární algebry [NMMB203, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.01.2024, 2. ročník, Matematika pro informační technologie, bakalářské
Bohužel jsem se zúčastnil pouze části přednášek, protože se mi polovina kryla s tělocvikem, nicméně z těch, na kterých jsem byl jsem z přednášející měl příjemný pocit. Látku vysvětlovala poměrně záživnou formu.

U zkoušky byla pak v celku mírná.
RNDr. Jan Papež, Ph.D. [32-KNM], Základy numerické lineární algebry [NMMB203, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.01.2024, 2. ročník, Matematika pro informační technologie, bakalářské
Cvičící byl velmi milý a ochotný. Látku nejprve stručně vysvětlil a poté nechal studenty pracovat samostatně. Problém vidím v tom, že při vysvětlování látky předpokládal, že všichni studenti byli na přednášce a pamatují si z ní všechno, co tam bylo zmíněno. Což jako jasně, je to v první řadě naše blbost, pokud jsme na přednášku nešli, nicméně ne vždy je člověk schopný tam být a pamatovat si vše.

Například při vysvětlování givensových rotací a householderových reflexí by bylo lepší nejprve stručně připomenout, co že to vlastně je a až po té začít vysvětlovat, jak se to má aplikovat a programovat v Matlabu.

Při opravování domácích byl vcelku mírný a nebyly s ním problémy. Navíc je zvládl opravit cca do týdne až dvou. Což, jak jsem slyšel od spolužáků z jiných cvičení, je několiknásobně rychleji než jeho kolegové.
Připomínka k předmětu, Základy numerické lineární algebry [NMMB203, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.01.2024, 2. ročník, Matematika pro informační technologie, bakalářské
Cvičení samotná mi přišla zprvu poněkud chaotická, nicméně při detailnějším pohledu se jim dalo poměrně dobře porozumět. Materiály ke cvičení jsou dobré a kvalitní. Přijde mi však trošku škoda požadavek na vysokou povinnou účast, protože mi přijde, že při podrobnějším nastudování problému se cvičení dá dobře nahradit samostudiem. Navíc velká část úloh byla zaměřená na to, abychom si zkusili různé algoritmy pro různé vstupy, což je přesně něco, na co člověk nepotřebuje sedět v hodině.
Připomínka k předmětu, Základy numerické lineární algebry [NMMB203, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.01.2024, 2. ročník, Matematika pro informační technologie, bakalářské
Musím říct, že v průběhu semestru na mě předmět působil vcelku nezáživně a chaoticky (což je spíše případ cvik než přednášky), nicméně během učení na zkoušku mi najednou začal připadat zajímavý a začal jsem chápat, proč je v praxi potřebný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK