AnketaAnketa(verze: 716)
V letním semestru akademického roku 2023/2024 probíhá sběr dat 27.05.2024 - 15.09.2024. (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Liran Shaul, Ph.D. [32-KA], Algebraická geometrie [NMAG401, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, navazující magisterské
The session went by repeatedly getting a problem and some time to think about it before the solution was presented by the teacher. I think the time to think about the problems was too short to solve them, but often the problems were too difficult to be solved in class anyway. Nevertheless problems presented unique and interesting techniques (which were then part of the exam).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, navazující magisterské
The practicals were well put together and interesting. I also appreciated that there were notes from the practicals that included all the answers.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, navazující magisterské
Po cvičení vyučující poslal dobře zpracované zadání příkladů i podrobná řešení.
Liran Shaul, Ph.D. [32-KA], Algebraická geometrie [NMAG401, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, navazující magisterské
Quite swift in his lectures, but his enthusiasm is awesome. Every week we got a PDF's with his lecture notes. Those were very well written in my opinion.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, navazující magisterské
The pace of the lecture was too fast, it was almost impossible to take notes while also following what is being said. That wouldnt be a problem if the lecture notes weren't full of typos and badly formated. There was a written exam consisting of exercises (some of which appeared in the practicals or in the homeworks) instead of the more typical definitions, theorems and proofs so it didn't really test anything from the lecture itself. On the other hand it wasn't marked very strictly.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, navazující magisterské
Látka byla přenášena velmi rychle a bylo obtížné stíhat si zapisovat. Vyučující sice posílal po hodině pdf s textem přednášky, ale ten text byl jednolitý a nebyl konzistentní font, jakým se zničili lemmata a definice, tedy se v tom trochu hůře orientovalo.
Zkouška je písemná a zkouší se příklady a ne důkazy, což mi přišlo také nepříjemné.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.01.2024, 1. ročník, Matematická analýza, navazující magisterské
Well prepared.
Připomínka k předmětu, Algebraická geometrie [NMAG401, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, navazující magisterské
Cvičení byla super, příklady pomáhaly pochopit význam vět z přednášky.
Připomínka k předmětu, Algebraická geometrie [NMAG401, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, navazující magisterské
Věřím, že předmět má potenciál být zajímavý, ovšem tím, jak je aktuálně strukturovaný, studenty spíše přesvědčuje o opaku. Konec přednášky je úplně odtržený od zbytku a obecně množství probrané látky absolutně neodpovídá hodinové dotaci. Obecně přednáška působí zmateně, čemuž nepomáhají ani poznámky z přednášky, které nemají žádnou strukturu ani formátování.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, navazující magisterské
Moje výhrada k přednášce je, že se látka neprobírala moc do hloubky, ale hodně do šířky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.01.2024, 1. ročník, Matematická analýza, navazující magisterské
Interesting stuff.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK