AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. [32-UCJF], Atomová fyzika [NFUF301, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2024, 1. Ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, bakalářské
Vyučující vždy přednášel se zřejmým zaujetím pro věc, což velmi oceňuji. Dotazy vítal a velmi ochotně na ně odpovídal.
Mgr. Pavel Stránský, Ph.D. [32-UCJF], Atomová fyzika [NFUF301, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2024, 1. Ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, bakalářské
Vyučující byl vždy dobře připraven a ochotně odpovídal na všechny dotazy. Snažil se nám vycházet vstříc a například po zápočtovém testu ve stejný den si pro nás připravil jednodušší cvičení, abychom to zvládali, čehož si velmi vážím.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.01.2024, 3. Ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, bakalářské
Vyučující je velmi vstřícný.
Připomínka k předmětu, Atomová fyzika [NFUF301, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2024, 1. Ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, bakalářské
Cvičení dobře doplňovala přednášku. Když zrovna nebylo co cvičit k přednášce, počítali jsme nějaké zajímavé příklady související s tématem, což oceňuji.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.01.2024, 3. Ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, bakalářské
Velmi oceňuji úzké provázání přednášky se cvičením, cvičení plnohodnotně doplňovalo přednášku. Obvykle jsme na cvičení začali tam, kde jsme skončili na přednášce.
Úkoly v průběhu semestru nás všechny přiměly se předmětu věnovat a úplně neztratit povědomí o tom co probíráme.
Připomínka k předmětu, Atomová fyzika [NFUF301, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2024, 1. Ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, bakalářské
Jednotlivá témata byla velmi zajímavá, ale trochu mi chybělo propojení mezi nimi. Předmět tak působil jako sbírka jednotlivých kousků atomové fyziky, ale nebylo tam takové to typické "někde začínáme, od toho někam jdeme, a nakonec někam dojdeme", co znám z ostatních fyzikálních předmětů.
Bylo poměrně obtížné si během přednášek dělat rozumné poznámky tak, aby obsahovaly jednak matematická odvození a jednak fyzikální komentáře k tomu, takže by mi do budoucna připadalo užitečné, kdyby k předmětu vznikla nějaká skripta.
Během hodin jsme občas narazili na to, že nebylo vždy jasné, jaké věci již umíme a jaké ještě ne, ale to se vždy dalo jednoduše napravit dotazem, se kterými přednášející nikdy neměl problém a naopak je oceňoval. Rozhodně doporučuji všem studentům, aby se ptali, protože se určitě během hodin dostanou do situace, že se ztratí, a je naprosto zbytečné zůstat ztracený.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.01.2024, 3. Ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, bakalářské
Kromě první přednášky měly přednášky jasnou strukturu. Jen jednou se stalo, že jsme na přednášce odvodili vztah, který měl převrácenou konstantu, takže ve cvičení jsme pak na to narazili při počítání příkladu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK