AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Martin Štícha, Ph.D. [31-230], Úvod do hmotnostní spektrometrie [MC270P71, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.01.2008, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
U tohoto předmětu chybí cvičení, kde by se řešila spektra. Během přednášek není čas vyřešit dostatečné množství spekter, aby to stačilo požadavkům jak zkoušky tak praxe.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.02.2008, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
Probrání 8 spekter během přednášek rozhodně nedokáže studenty připravit na náročnost zkoušky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.02.2010, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
Já jsem s touto přednáškou problém neměl, ale vím že někteří moji kolegové ano. Myslím si, že by nebylo špatné zavést stejný systém jaký funguje u přednášky z NMR s panem Dračínským. Tedy 2 hodiny teorie a na to navazující hodina cvičení v interpretaci spekter. A interpretaci provádět tak, aby bylo nejdříve studentům zadáno spektrum neznámé látky, nechat jim 5 až 10 minut, aby se ho pokusili sami vyřešit a teprve poté ukázat jak se dostat ke správnému řešení.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2010, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
Pro složení zkoušky je třeba samostatného procvičení spekter, na což jsou studenti upozorněni hned první hodinu :-)k tomuto by bylo užitečné vytvořit pro studenty soubor s cca 30-40 modelovými příklady s dodatečným řešením, neboť procházení databází na slepo není moc efektivní.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.03.2010, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
Vyučující poskytl veškeré materiály k výuce, výuka byla srozumitelná.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK