AnketaAnketa(verze: 711)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. [31-270], Jaderná chemie [MC270P58, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.09.2013, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
Celkově je kvalita přednášky nízká. Vyučující pouze čte ze svých, dle mého názoru nepříliš kvalitně připravených prezentací. Navíc mu často není rozumět.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK