AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. [31-170], Speciální zoologie bezobratlých [MB170P07, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.10.2005, 4. Ročník, Biologie, magisterské
Zkuste příště oznámit termíny dříve! V případě, že opravdu nemůžu absolvovat cvičení v termínu, který mi byl vnucen, jsem handicapovaná u zkoušky. Jednak znalostmi, jež jsou vyžadovány, a jednak se na mě jistý pedagog dívá jako na toho flákače, který nechodil na cvičení. Za druhé mě samotnu to mrzí, protože co je suchý text v učebnici proti tomu vidět některé breberky na vlastní oči, ale to zde snad nemusím zdůrazňovat.
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. [31-170], Speciální zoologie bezobratlých [MB170P07, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.10.2005, 4. Ročník, Biologie, magisterské
Zkuška nebyla spravedlivá ani ylem, alespoň nás, kteří jsme byli zkoušeni jen edním vyučujícím. Zkušení prof. uchara a statních se nedá srovnat!!! Ke známce od prof. Buchara by se mělo dopsat: "bezobratlí pro pokročilé"!!! Nejsem proti dokonalému prověření znalostí studentů, podmínky by však měly být rovnocenné tak, jako jsou rovnocenné všechny jedničky v indexu, tak jako všechny dvojky jsou psány a chápány stejně.
Jinak hezky vyprávíte o pavucích, to se musí nechat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.10.2007, 2. Ročník, Biologie, navazující magisterské
Panu profesoru Bucharovi se podařila nevídaná věc - svými přednáškami a posléze i na praktikách mě přesvědčil o tom, že ti pavouci nejsou zas takové obludy a že někteří jsou vlastně docela dost hezcí a zajímaví. A ostatní přednášející byli také výborní - poskytli nám ucelený přehled všech kmenů - okořeněný "pohádkami", které si člověk dobře zapamatuje - včetně různých fylogenetických hypotéz, což se rozhodně hodí :) Ke zkoušce je učiva dost, ale dá se to v klidu zvládnout, obvzlášť pokud vás zvířátka baví a učíte se to vlastně tak trochu i na státnice...
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. [31-170], Speciální zoologie bezobratlých [MB170P07, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.10.2007, 2. Ročník, Biologie, navazující magisterské
Panu profesoru Bucharovi se podařila nevídaná věc - svými přednáškami a posléze i na praktikách mě přesvědčil o tom, že ti pavouci nejsou zas takové obludy a že někteří jsou vlastně docela dost hezcí a zajímaví. A ostatní přednášející byli také výborní - poskytli nám ucelený přehled všech kmenů - okořeněný "pohádkami", které si člověk dobře zapamatuje - včetně různých fylogenetických hypotéz, což se rozhodně hodí :) Ke zkoušce je učiva dost, ale dá se to v klidu zvládnout, obvzlášť pokud vás zvířátka baví a učíte se to vlastně tak trochu i na státnice...
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. [31-170], Speciální zoologie bezobratlých [MB170P07, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.10.2007, 2. Ročník, Biologie, navazující magisterské
Panu profesoru Bucharovi se podařila nevídaná věc - svými přednáškami a posléze i na praktikách mě přesvědčil o tom, že ti pavouci nejsou zas takové obludy a že někteří jsou vlastně docela dost hezcí a zajímaví. A ostatní přednášející byli také výborní - poskytli nám ucelený přehled všech kmenů - okořeněný "pohádkami", které si člověk dobře zapamatuje - včetně různých fylogenetických hypotéz, což se rozhodně hodí :) Ke zkoušce je učiva dost, ale dá se to v klidu zvládnout, obvzlášť pokud vás zvířátka baví a učíte se to vlastně tak trochu i na státnice...
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D. [31-170], Speciální zoologie bezobratlých [MB170P07, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.10.2005, 4. Ročník, Biologie, magisterské
zvolnit tempo!!!
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.10.2007, 2. Ročník, Biologie, navazující magisterské
Panu profesoru Bucharovi se podařila nevídaná věc - svými přednáškami a posléze i na praktikách mě přesvědčil o tom, že ti pavouci nejsou zas takové obludy a že někteří jsou vlastně docela dost hezcí a zajímaví. A ostatní přednášející byli také výborní - poskytli nám ucelený přehled všech kmenů - okořeněný "pohádkami", které si člověk dobře zapamatuje - včetně různých fylogenetických hypotéz, což se rozhodně hodí :) Ke zkoušce je učiva dost, ale dá se to v klidu zvládnout, obvzlášť pokud vás zvířátka baví a učíte se to vlastně tak trochu i na státnice...
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. [31-170], Speciální zoologie bezobratlých [MB170P07, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.10.2007, 2. Ročník, Biologie, navazující magisterské
Panu profesoru Bucharovi se podařila nevídaná věc - svými přednáškami a posléze i na praktikách mě přesvědčil o tom, že ti pavouci nejsou zas takové obludy a že někteří jsou vlastně docela dost hezcí a zajímaví. A ostatní přednášející byli také výborní - poskytli nám ucelený přehled všech kmenů - okořeněný "pohádkami", které si člověk dobře zapamatuje - včetně různých fylogenetických hypotéz, což se rozhodně hodí :) Ke zkoušce je učiva dost, ale dá se to v klidu zvládnout, obvzlášť pokud vás zvířátka baví a učíte se to vlastně tak trochu i na státnice...
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK