AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. [31-140], Vybrané kapitoly z bakteriologie [MB140P32, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.07.2009, 1. Ročník, Biologie, navazující magisterské
Velice zajímavá přednáška, jako ostatní, které přednáší doc. Svobodová. Myslím, že je to nejlepší přednášející na celé fakultě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK